Tu zrealizujesz Bon Turystyczny

Warunki rezerwacji

Sposób Dokonania Rezerwacji


Dostępne również rezerwacje telefoniczne:

+48 697 125 012

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez

  • wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej i przesłanie go dohotelu w formie elektronicznej
  • wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: listem lub w formie elektronicznej
  • telefoniczne zarezerwowanie terminu pobytu
  • osobiste przybycie do hotelu i dokonanie rezerwacji

Zasady wpłacania zadatku

W MONTIS***Hotel & SPA zgłoszenie pobytu wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zadatku w wysokości 30% od wartości całego pobytu w
ustalonym terminie.

Zadatek, o którym mowa powyżej, powinien być uiszczony w formie przelewu bankowego, gotówki lub opłaty kartą kredytową. Zadatek powinien być wpłacony w terminie: do 5 dni roboczych.

Dane do przelewu:

GOMI Sp. z o.o

Zbigniew Górka, Katarzyna Górka
24-320 Poniatowa, ul. Modrzewiowa 4
tel./fax (081) 820-43-38
NIP 717-15-40-244
REGON 430973280
Numer konta: Bank spółdzielczy w Poniatowej 57873500072000110220000020

Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług po zameldowaniu, Gość powinien uregulować podczas pobytu w hotelu, najpóźniej przy wymeldowaniu.

Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu Gościa z przyczyn niezależnych od organizatora.

W przypadku nie wpłacenia zadatku we wskazanym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

Anulowanie rezerwacji

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa.

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:

  • 30 % wartości rezerwowanego pobytu (wpłacony zadatek)
  • W przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji = 100 % wartości rezerwowanego pobytu
  • Skrócenie pobytu jest traktowane jako rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku w wysokości 50% za cały deklarowany czas pobytu.

Zobacz więcej

T: 81 820 55 26

T: 697 125 012

E: recepcja@hotelmontis.pl